Vår kunskapsbank

Vår hängmörning av kött

Hängmörning och föräddling av djur från lokala gårdar i Gästrikland och Hälsingland.

Hängmörat nötkött

När vi på Dilens köper in nötkött så är det endast krav/ekologiskt gräsbetande nötdjur från gårdar nära oss. Vi vill också ha kött kött med hög fethalt 4-5 och slaktvikter från 300 kg och uppåt. Dessutom vill vi inte ha tjurar på grund av svårighet vid mörning. Ålder på djuren har också betydelse då smakelserna blir mer utvecklade ju äldre djuret blir.

Selektering av slaktdjur är avgörande betydelse när vi köper in kött. Ålder, kön och ras på djuret. Fettansättning och marmoering är avgörande för att få en hängning och matkvalitét.

Vi hängmörar kött på ben, biff, entrecote och högrev till minst 40 dygnsgrader (1 grad, 1 dag = 1 dygnsgrad) och luftfuktigheten är viktig för en lång och bra hängning.

Vi styckar efter många olika länders styckschemor och vi har valt ut ett sortiment som passar oss och våra kunder.

En glad gris

En glad gris har haft ett lugnt och harmoniskt liv men en god tillgång till mat och riktligt med strö i en rymlig box. Vi på Dilens jobbar med Nibble Gårds gris som är en Eko Dynamisk gård som innbär att gården och djuren lever i ett naturligt kretslopp. Vi handlar också med andra ekologiska gårdar.

Hängning av gris är också här en viktig del av mörning och hög matkvalitét (cirka 7 dagar.