Vi letar efter fler lokala leverantörer och producenter

Vi befinner oss mitt i en fantastisk resa. Efterfrågan av våra produkter ökar som aldrig förr. Speciellt ökar intresset för lokalproducerade produkter. Som det ser ut just nu, så planerar vi faktiskt att dubblera inköpet av djur för att möta efterfrågan.

Det medför båda stora möjligheter och utmaningar för en liten aktör som oss. Dels så har vi idag inte nog med gårdar att köpa från för att kunna möte efterfrågan, och dels så finns det inte tillräckligt med ekologiska gårdar för att möta efterfrågan.

Vi jobbar därför aktivt, här och nu, med att lösa båda problemen. Dels hitta nya gårdar och dels hitta en ny väg där inte allt kommer kunna vara ekologiskt. Båda självklart med bibehållen eller högre kvalité än förr, vi tänker inte rubba en tum på vår kvalité!

Vill du eller någon du känner leverera till oss? Snälla kontakta oss så fort som möjligt, så ser vi om vi passar bra ihop. Vi nås enklast via mail info@dilens.se eller direkt till butiken 026-13 03 35.

Läs mer om våra tankar och utmaningar i den här artikeln från LRF:
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/gavleborg/201922/02/lokalproducerat-kott-mycket-eftertraktat—vill-du-leverera/

Den ekologiska delen och operation Diléns gårdar

Ekologiskt har mer eller mindre alltid varit en central del för oss, det kommer det att fortsätta vara. Det kommer däremot inte vara den ända delen, det finns helt enkelt inte utrymme.

Vi jobbar därför för fullt med ett nytt koncept som går under projektnamnet “Diléns gårdar”. Diléns gårdar kommer kort och gått vara samlingsnamnet för alla våra gårdar, gårdar som du som kund ska veta håller oerhört hög kvalité på samtliga delar i sin produktion. Gårdar som vi personligen valt ut, besökt, ställt krav mot och godkänt. Alltid lokala.

Vilka gårdar vi använder oss av kommer inte bara vara “transparant”. Vi kommer annordna studiedagar där vi tillsammans med intresserade kunder besöker gårdarna, vi kommer aktivt jobba med att marknadsföra och visa vilka fantastiska bönder vi har. Alla som vill kommer kunna få en insikt i livet på våra gårdar.

Att vara en Dilénsgård är en kvalitetsstämpel, något att vara stolt över. Det finns så fantastiska lokala gårdar i vår region, det är något vi måste ta tillvara på, och sätta på kartan. Tillsammans.